Nawigacja
Kadra Nauczycielska Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Konkurs


Wyniki I edycji
II etap konkursu
Test 2016
Model odpowiedzi 2016
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Comenius
Projekt wielostronny
Projekt dwustronny
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt

Kwaterowanie wychowanków

 August 25 2016 Drukuj

Kwaterowanie wychowanków, którym przyznano miejsce w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się o godz. 1800 w środę 31.08.2016 r. Wychowankowie przyjęci do Internatu meldowani będą w Internacie na pobyt czasowy. Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w Internacie będą wystawiane dopiero po faktycznym zameldowaniu. W celu dopełnienia obowiązku zameldowania proszę o dostarczenie następujących dokumentów:

1. W przypadku ucznia pełnoletniego:

  • Dowód tożsamości ucznia z numerem PESEL.
  • Formularz zgłoszenia pobytu czasowego wypełniony zgodnie z instrukcją drukowanymi literami (oprócz podpisów), podpisany przez ucznia (na drugiej stronie druku, pkt 11 pod zapisem „stwierdzam wiarygodność powyższych danych”, w polu „własnoręczny czytelny podpis osoby zgłaszającej”). Formularz można pobrać tutaj lub w wydziale meldunkowym dowolnego urzędu gminy lub miasta.

2. W przypadku ucznia niepełnoletniego:

  • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z aktualnym potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały w miejscu zameldowania (na ogół jest to adnotacja o zameldowaniu na odwrocie już wystawionego aktu lub oddzielne zaświadczenie dołączone do aktu).
  • Formularz zgłoszenia pobytu czasowego wypełniony zgodnie z instrukcją drukowanymi literami (oprócz podpisów), podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna (na drugiej stronie druku, pkt 11 pod zapisem „stwierdzam wiarygodność powyższych danych”, w polu „własnoręczny czytelny podpis osoby zgłaszającej”). Formularz można pobrać tutaj lub w wydziale meldunkowym dowolnego urzędu gminy lub miasta.

Uwaga:

Pkt 8 – Wypełniać, jeśli uczeń do dnia 31.08.2016 r. zameldowany był gdzieś na pobyt czasowy.

Pkt 9 – Adres nowego miejsca pobytu czasowego to adres Internatu: ul. Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka. Nie wpisywać numeru lokalu (pokoju).

Pkt 10 – Deklarowany okres pobytu:

  • dla uczniów klas maturalnych – 1.09.2016 - 28.04.2017
  • dla uczniów klas niematuralnych – 1.09.2016 – 30.06.2017

Pkt 11 – Nie wpisywać nazwiska i imienia pełnomocnika ani miejscowości i daty.

Kierownik Internatu
Marcin Polak

Film z projektu stypendialnego

 July 12 2016 Drukuj

Wakacje

 June 27 2016 Drukuj

Mijający rok szkolny był pełen zmian, nowych doświadczeń, osiągnięć i sukcesów. Teraz przyszedł czas na zasłużony wakacyjny wypoczynek. Wszystkim uczniom życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, odwiedzenia wielu przepięknych miejsc w kraju i zagranicą. Ponadto życzymy szerokiej drogi, miłego wypoczynku, niewyczerpanych pokładów energii i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

 June 26 2016 Drukuj

W dniu 24 czerwca 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Uczniowie klas 1 G, 2 A oraz 2 B pod opieką p. Barbary Plagi przygotowali zabawną część artystyczną „Specjalne Wydanie Wiadomości”. Mieliśmy też okazję posłuchać śpiewu dziewcząt z klasy 1 F i 1 A.

Następnie, po odśpiewaniu hymnu państwowego, Pani Dyrektor Szkoły Anna Maksimowska przywitała gości, nauczycieli oraz uczniów zebranych na uroczystości. Szczerze dziękowała wszystkim za ciężką pracę w tym roku szkolnym i pogratulowała ukończenia kolejnego roku edukacji. Głos zabrali również Wiceprezydent Miasta Ostrołęki p. Paweł Stańczyk, przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Krupińska oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szymon Kaczmarczyk.

Podczas spotkania poznaliśmy też nazwiska kolegów i koleżanek wyróżnionych za wyniki w nauce, olimpiady i konkursy przedmiotowe. Nasi najlepsi otrzymali nagrody książkowe. Nagrodzeni zostali także uczniowie za 100% frekwencję. Oklaskom nie było końca.

Uroczystość została zakończona przemówieniem Pani Dyrektor, która podziękowała uczniom i nauczycielom odpowiedzialnym za część artystyczną; część techniczną: p. Anna Koronka i klasa 2 A, p. Hanna Piersa i klasa 2 C (przygotowanie hali dla publiczności); dekoracje: Agata Kukulska (2 A) i klasa 1 G pod opieką p. Katarzyny Dziekońskiej; zdjęcia: p. Rafał Bacławski; sztandar: p. Wiesław Perzanowski i uczniowie z klas 1 D, 1 G, 1 E; oprawę muzyczną i nagłośnienie: Łukasz Pazuła (2 A) oraz chłopcy z 2 A i 1 H.

Po apelu, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, aby we własnym gronie dokończyć zakończenie roku szkolnego.

Pożegnaliśmy kolejny rok szkolny, w którym uczniowie I LO wykazali się dużą aktywnością, zapałem i zaangażowaniem w reprezentowaniu naszej szkoły we wszelkich dziedzinach nauki i sportu. Nadszedł upragniony przez wszystkich czas odpoczynku. Chcemy go przeżyć aktywnie, bezpiecznie i naładowani pozytywną energią by powrócić radośni pierwszego września.

Informacja

 June 23 2016 Drukuj

Rejs szkolny – Mazury

 June 21 2016 Drukuj

5 dni rejsu na trasie północnej Wielkich Jezior Mazurskich odbyli uczniowie naszej szkoły w dniach od 5 do 9 czerwca. Zmienny wiatr od słabego po silny, słońce i zimne noce, przechyły i wspaniałe jachtowe posiłki. Udało się przepłynąć szlak po jeziorach Kisajno, Dargin, Dobskie, Kirsajty, Mamry, Święcajty. Odwiedziliśmy Giżycko, Ogonki, Przystań, Zimny Kąt i Węgorzewo. Opiekunowie: Marek Baczewski i Katarzyna Dziekońska. Zapraszamy na kolejne rejsy.

Finał XXIV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – Kinga laureatką

 June 13 2016 Drukuj

W dniach 9-11 czerwca br. w Zielonce, w hotelu Trylogia, odbył się etap centralny XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Uczestnikami Olimpiady byli najlepsi przedstawiciele z całej Polski w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Województwo mazowieckie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych reprezentowała Kinga Kozłowska – uczennica klasy I E I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała J. Bema w Ostrołęce, zwyciężczyni wszystkich poprzedzających etapów.

Każdy z uczestników reprezentujących 16 województw w Polsce miał do wykonania trzy zadania:

  • rozwiązanie testu o zdrowiu składającego się ze 100 pytań,
  • autoprezentację akcji prozdrowotnej przygotowanej na etap okręgowy,
  • wykonanie resuscytacji oraz udzielenie I pomocy przedlekarskiej w wylosowanym przypadku.

Zmagania konkursowe przeplatane były zajęciami relaksującymi, warsztatami z pierwszej pomocy, zabawą w karaoke, wykonywaniem pamiątkowych zdjęć w Fotobudce. Organizatorzy zapewnili nam świetną zabawę i super atmosferę. Spędziliśmy trzy dni w przepięknej scenerii hotelu Trylogia. A wszystko dzięki Zarządowi Głównemu PCK, sponsorom i zaangażowanym w organizację olimpiady osobom.

W sobotę 11 czerwca o godz.1100 w sali Książęcej nastąpiło uroczyste zakończenie Olimpiady.

Organizatorzy oraz zaproszeni goście i sponsorzy imprezy wręczyli podziękowania i nagrody opiekunom i wszystkim finalistom oraz laureatom.

Laureatką Olimpiady w kategorii gimnazjów została Aleksandra Grodzka z woj. podlaskiego a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasza uczennica Kinga Kozłowska. Laureatki otrzymały dyplom, tablet, a Kinga indeks na Uniwersytet Medyczny w Łodzi na wydział Nauk o Zdrowiu.

W Olimpiadzie nasza szkoła bierze udział od samego początku, tytuł laureata uzyskały dwie uczennice, ale były też finalistki i uczestnicy etapów okręgowych. Młodzież bardzo chętnie zgłasza się do konkursu, ale Kinga "... zawsze marzyła, aby w Liceum wziąć udział w Olimpiadzie"...

Dzisiaj te marzenia się spełniły a my jesteśmy ogromnie dumni z Jej zaangażowania i sukcesu.

Ogromne gratulacje.

Opiekunem Laureatki była P. Genowefa Ewa Kiejna – pielęgniarka szkolna.

Akty prawne
Statut
Szkolny program profilaktyki
Program wychowawczy
Strategia Oświatowa Miasta
Podręczniki
Klasy I
Klasy II
Klasy III
Rekrutacja 2016
Kwestionariusz osobowy
Rejestracja
Regulamin rekrutacji
Zasady rekrutacji
Oceny z obowiązkowych zajęć
Dla Uczniów
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Audycje w Radio OKO
2014/2015
2013/2014
2012/2013
ePUAP
ePUAP
Różne